Bases Convocatoria Primeiro Certame de Poesía

Bases Convocatoria Primeiro Certame de Poesía

BASES PRIMEIRA. Poderán concorrer ao certame todos os autores e autoras que o desexen, independentemente da súa finalidade, sempre que presenten as súas obras en lingua galega. SEGUNDA. Establécense as seguintes categorías: Menores de 18 anos. De 18 anos en diante....