Premios

PREMIOS

Establécense catro premios en función das categoría

– Para a categoría 1:

  – 1º premio- Un lote de libros e unha Tablet 

  – 2º premio- Un lote de libros e un libro electrónico

– Para a categoría 2:

  – 1º premio – 1.500 € máis a publicación da obra no prazo de un ano, contado a partir do fallo do xurado para poemarios que teñan unha extensión mínimo de 300 e máximo de 600 versos .

  – 2º premio – accésit a publicación da obra no prazo de un ano, contado a partir do fallo do xurado para poemarios que teñan unha extensión mínimo de 300 e máximo de 600 versos

Así mesmo, os gañadores recibirán unha figura conmemorativa e un diploma.

Para o caso dos nenos e nenas menores de idade,  para recibir o premio, o ganador/a estará acompañado polo seu pai, nai ou titor.